eaabram

Chiến lược UJ ngày 21/01/2018

Giá xuống
eaabram Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang trong vùng cản, thêm vào đó DXY cũng đang vùng cản + fibo 50%
Thứ 3 sẽ có tin JPY, dự không dc sáng sủa lắm, khuyến nghị giao dịch cặp UJ trong ngày thứ 2 có thể liên ngày thứ 3

Bán xuống: giá hiện tại
Tp theo đường kẻo trong chart
Sl : 5 pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.