hoangvuanh7693

Kiên nhẫn chờ mua vào

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trên khung NGÀY và khung TUẦN xu hướng đang là tăng, mà nguyên tắc của mình là chỉ vào lệnh thuận theo xu hướng chứ không dại gì mà đối đầu xu hướng, tức là xu hướng tăng thì chỉ mua và xu hướng giảm thì chỉ bán. Hiện tại đang là xu hướng tăng lên mình chỉ canh mua vào thôi. Ở mức giá hiện tại nhiều anh em sẽ sell vì nó chạm vùng kháng cự và hợp lưu với cây pin bar trước đó, nhưng mình thì sẽ không vào lệnh mà kiên nhẫn chờ đợi mua vào ở vùng giá bên dưới, với mình đó mới là vùng giá đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.