Leadership

USDJPY - Còn chờ gì mà không BUY

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang ở vùng giá mà tôi cho rằng cực kì thuận lợi để có thể BUY ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, nếu cẩn thận và chỉ muốn giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, hãy chờ đợi cho tới khi USDJPY giảm xuống vùng giá 109.860
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.