UnknownUnicorn4548749

Mô hình vai đầu vai USDJPY H1

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell theo mô hình vai đầu vai H1 của cặp UJ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.