GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cập usdjpy đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Canh sell vùng giá 108.50, stop 108.70, mục tiêu 107.70

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch