FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đợi tín hiệu đảo chiều tăng giá để mua vào.
Để phá trendline theo hướng xuống để sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.