OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang có 1 uptrend trung bình- yếu trên d1 . Hành động giá vài ngày gần đây - tích lũy tại gần kháng cự cho thấy khả năng breakout để tiếp tục uptrend cao. Buy stop SL TP như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.