LeTrongHoaiNam

USD/JPY, cơ hội sắp đến

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đợi cơ hội từ đồng USD