LeeTP

UJ với những biến động với FED

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã đi với biên độ ổn định trong suốt 1 tháng nay để đón chờ những tin quan trọng của FED.
Sự kiện chọn lựa ai là người lãnh đạo con tàu mang tên FED khiến cho đồng USD sẽ có những biến động lớn trong những tuần tiếp theo.
Với thị trường này chúng ta nên giao dịch Break Out các điểm kẻ trên và kẻ dưới trong biểu đồ của tôi.
Mọi người tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.