GKFXPrimeVN

USDJPY, break out rồi, sell thôi!

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau một thời gian điều chỉnh đi lên vì chiến tranh thương mại giảm căng thẳng. USDJPY đã phá vỡ trendline ngắn để đi xuống theo xu hướng trước đó. Thực tế, cả Mỹ và TQ chỉ giảm thuế với một số hàng hóa của nhau chứ cuộc chiến giữ 2 bên được dự đoán sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Chính vì thế JPY vẫn còn động lực cao để tăng giá => USDJPY giảm. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.