anhnd1

USDJPY Bán trên H1

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Bán với mục tiêu 108.785
Dừng lỗ: 109.711
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.