NguyenThang33

Cặp USDJPY - Cơ hội rất lớn cho SHORT

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vẫn như phân tích ngày hôm qua, tôi vẫn đánh giá cặp sẽ đi xuống trong thời gian tới. Trong giai đoạn này để chắc chắn hơn tôi sẽ chờ thêm giá lên một chút, hướng về mức hỗ trợ, tại đây sẽ là điểm vào thích hợp nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.