vietdung221

USD/JPY cho setup đẹp

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- USD.JPY đã phá vẫn trendline giảm trên khung H4

- Việc USD/JPY điều chỉnh về vùng 109.97 là vùng khá đẹp để chúng ta thực hiện những lệnh Long

- Mục tiêu sẽ là vùng 111.09
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.