USDJPY

Mình theo dõi thêm cặp USDJPY cho tuần này

Giá vẫn side trong vùng này tuy nhiên khả năng cao là giá sẽ bật lên phá qua vùng này

Mình nghiêng về phần buy cho cặp này nhiều hơn

Vậy việc cần làm bây giờ là gì?

- đợi giá phá qua mức giá 110.308 để có thể có một target buy lên vùng đỉnh cũ 111.600

Đơn giản chỉ có vậy thôi không cần làm gì cả

Trường hợp nếu giá không phá qua 110.308 thì có thể giá sẽ vẫn sideway trong vùng mình đã đánh dấu, khi đó chúng ta không buy cũng chả sell
nếu giá qua vùng 109.397 thì lại xem xét sell

Tuần đầu của tháng mới thì sẽ có rất nhiều tin tức gây ảnh hưởng tới giá trên thị trường nhất là các cặt có USD và JPY nên mọi người giao dịch thì cẩn thận nhé.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.