AMBroker

USDJPY xu hướng tăng ngắn hạn

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xu hướng: Bullish (ngắn hạn)
Kháng cự 108.50 và 108.90
Hỗ trợ 104.60 và 106.80
Price action: Bullish pin bar hình thành gần đây tại 108.50 vẫn đóng vai trò đẩy giá.
Giá có thể vươn cao hơn nếu giá vượt qua kháng cự 108.90. Đột phá gần đây qua vùng 108.50 là việc đột phá qua vùng sideway tích luỹ và khẳng định xu hướng tăng ngắn hạn.
Chúng ta có thể cân nhắc mua USDJPY khi có price action báo mua và giá nằm phía trên 106.80 support area (có thể là phá khỏi mô hình inside bar hoặc pinbar).
Mục tiêu có thể sẽ là vùng 108.90 và nếu break được là vùng 110.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.