DuyphongFX88

USD/JPY D1 đang tại key level khá đẹp

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Theo dõi giá thêm, nếu giá phá được vùng 108.5 và đóng nến D1 trên đó, mình sẽ Buy ngay lập tức
SL tại 107.8
TP 1 tại 109.9
TP 2 tại 112.3

Kèo khá đẹp, anh em chú ý theo dõi nhé
Giao dịch đang hoạt động:
vào lệnh tại 108.86
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.