NTV-28

Dự báo USD/JPY trong thời gian tới

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
1. Trên khung thời gian tuần đang hình thành sóng B điều chỉnh với mô hình sóng tam giác (abcde), đã hình thành xong sóng e và phá vỡ đường xu hướng BD.
2.Trên khung thời gian D1 là 1 xu hướng giảm
3. Khung thời gian H4 sau khi phá vỡ mô hình zizag hình thành sóng 2 giá đã hình thành sóng i(3) của sóng 3 và đang điều chỉnh sóng ii(3) (theo mẫu hình bất bình thường).
4. DỰ BÁO: canh bán tại vùng giá 106.5x đến 107. xx , dừng lỗ tại 109. xx , Chốt lời tại vùng 101. xx