NTV-28

Dự báo USD/JPY trong thời gian tới

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
1. Trên khung thời gian tuần đang hình thành sóng B điều chỉnh với mô hình sóng tam giác (abcde), đã hình thành xong sóng e và phá vỡ đường xu hướng BD.
2.Trên khung thời gian D1 là 1 xu hướng giảm
3. Khung thời gian H4 sau khi phá vỡ mô hình zizag hình thành sóng 2 giá đã hình thành sóng i(3) của sóng 3 và đang điều chỉnh sóng ii(3) (theo mẫu hình bất bình thường).
4. DỰ BÁO: canh bán tại vùng giá 106.5x đến 107. xx , dừng lỗ tại 109. xx , Chốt lời tại vùng 101. xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.