anhnd1

USDJPY - Bắt đỉnh H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ có dấu hiệu suy yếu lực tăng
Bán với mục tiêu
Target 1: 111.261
Target 2: 110.954
Stoploss: 112.211
Giao dịch đang hoạt động:
Chạm Target 1
Giao dịch được đóng thủ công:
Chạm target 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.