anhnd1

USDJPY - Bắt đỉnh H4

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ có dấu hiệu suy yếu lực tăng
Bán với mục tiêu
Target 1: 111.261
Target 2: 110.954
Stoploss: 112.211
Giao dịch đang hoạt động: Chạm Target 1
Giao dịch được đóng thủ công: Chạm target 2