OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã phá vỡ kênh giảm và đang hướng lên mạnh mẽ
Buy UJ tại 107 TP 108; SL 106.6 ( TP 100 pip ; SL 50 pip)
Hnay T6 có nonfarm nhiều khả năng là tin tốt cho USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.