CallMeaQuyet

USDJPY SHORT

CallMeaQuyet Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Bí mật!
Bình luận: khóc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.