TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY-1/2/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau khi thoát khỏi vùng Sideway bởi 1 cú Breakout khá mạnh mẽ, chính thức xác nhận mô hình đã bị phá vỡ. Tuy nhiên để tăng xác suất cho mô hình này, cần có 1 sự Pull back tại vùng Kháng cự và giảm tiếp theo hướng phá vỡ.
Hiện tại giá đang hình thành 1 đợt Pullback về vùng KC, nếu giá bật giảm trở lại tại kháng cự thì tín hiệu vào lệnh sẽ dk xác nhận, điểm này cũng sẽ có tỷ lệ RR khá tốt.

View hôm nay là theo dõi để tìm điểm vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.