BuiTrongNguyen

USD/JPY Short

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY : Xu hướng giảm mạnh, Nến pinbar đuôi nến khá dài đóng cửa dưới Kháng cự quan trọng .
Đặt lệnh sellstop dưới nến pinbar 10pips ,SL trên đỉnh nến pinbar 10 pips.
1 lệnh 1-2% TK .
Bài viết chỉ mang tính tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.