FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại giá đang ở vùng Hỗ trợ trong vùng Sideway, nếu ưa thích mạo hiểm, có thể vào lệnh Buy khi xuất hiện đảo chiều tại vùng này.
Không loại trừ khả năng vùng hỗ trợ hiện tại bị phá và mục tiêu tiếp theo là 112.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.