tradafx

Chờ xuất hiện thiết lập bán với USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm lớn.
Giá phá vỡ mẫu hình tích lũy tam giác tăng.
Chờ đợi xác nhận xu hướng giảm với USDJPY và tín hiệu bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 108.800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.