Cowboyyy

USDJPY - Không biết có được R4 không nhỉ

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell USDJPY
Giao dịch đang hoạt động:
Dời cắt lỗ về entry và gồng lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.