PKTeam

Nhận định USDJPY trung dài hạn

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJY đang có lực giảm mạnh mẽ hướng về vùng Demand tháng và tuần.
Với lực giảm hiện tại cùng với vùng Demand tuần đã bị retest hai lần, cho thấy khả năng giá sẽ xuyên thủng vùng này khá cao.
Chiến lược chính cho đến hiện tại vẫn là canh sell.
Tuy nhiên nên lưu ý giá cũng gần chạm vùng Demand tháng. Đây là vùng có lực đẩy mạnh cộng với đường hỗ trợ khá tốt.
Không nên sell khi giá về tới vùng này.
Xu hướng:
Tháng: Giảm
Tuần: Giảm
Ngày: Giảm


#PKTeam
#SupplyDemand
#Nguyễn_Chí_Thanh