OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hôm qua với sự tăng mạnh của đồng EUR đã dập cho USD tơi bời.

Về mặt kĩ thuật, USDJPY cũng đã phá mô hình Rising Wedge , mục tiêu giá tối thiểu tính từ điểm breakOut sẽ bằng biên độ lớn nhất của mô hình.
Nếu bỏ lỡ điểm vào lệnh, có thể chờ điểm vào tại các vùng KC phía trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.