NgocHaiPearlie

USDJPY - Khả năng tăng trở lại trong ngày báo cáo lao động.

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Biểu đồ PTKT USDJPY và chênh lệch lợi tức trái phiếu Nhật-Mỹ đang cho thấy khả năng USDJPY sẽ tăng trở lại trong ngày hôm nay.
Dự kiến vùng target 112.30

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.