Blogngoaihoi

USDJPY 2/12- Hỗ trợ quan trọng-Blog ngoại hối

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Kèo 2 : USDJPY 2/12- Hỗ trợ quan trọng.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 112.7, Stop 112.3, TP 113.5