Blogngoaihoi

USDJPY 2/12- Hỗ trợ quan trọng-Blog ngoại hối

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Kèo 2 : USDJPY 2/12- Hỗ trợ quan trọng.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 112.7, Stop 112.3, TP 113.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.