ThanhThaoMC

USDJPY đang xuống từ từ và break down khỏi trend

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã hoàn thành 5 bước sóng theo trend
Nó có thể phá vỡ trend ( theo bước sóng cam)
Hoặc tạo sóng thứ 7 để di chuyển lên lại theo trend
Nên kiên nhẫn chờ đợi UJ hoàn thành xong bước sóng thứ 7 để vào lệnh ít rủi ro nhất
GOOD LUCK