cuongdongphu

Long USDJPY

Giá lên
cuongdongphu Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- USDJPY break kênh giá giảm
- Retest lại điểm hỗ trợ cứng
- Trùng với điểm Fibo 61.8
+ Long USDJPY
+ RR: 1:4
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lời USDJPY do price action kênh ngày xấu.
Profits: 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.