anhnd1

USDJPY - H4 - Long

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Kèo đầu tuần
Mua USDJPY trên H4 khi đường TDI cắt lên cho trend tăng tiếp tục
Stoploss dưới đáy H4, Take profit trên đỉnh H4 : 114.538
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.