GAMOFX

sell USDJPY lần 2

Giá xuống
GAMOFX Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
kịch bản lần này dựa trên dấu hiệu USDJPY đã xuất hiện mô hình break out 2 lần liên tiếp theo mô phỏng tôi đã vẽ trên biểu đồ, ý tưởng sell TP kỳ vọng 5R
Bình luận:
lênh +4R
điều kiện vẫn bao gồm bẫy giá + breakout
liên hệ giao lưu FX 0388666075- THỊNH

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.