DamThinh

sell USDJPY lần 2

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
kịch bản lần này dựa trên dấu hiệu USDJPY đã xuất hiện mô hình break out 2 lần liên tiếp theo mô phỏng tôi đã vẽ trên biểu đồ, ý tưởng sell TP kỳ vọng 5R
Bình luận: lênh +4R
điều kiện vẫn bao gồm bẫy giá + breakout
liên hệ giao lưu FX 0388666075- THỊNH