CuBin2802

Phân tích cặp USDJPY_21.09.2023

Giá lên
PEPPERSTONE:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại xu hướng chính của USDJPY vẫn đang là xu hướng tăng, kiên nhân đợi USDJPY hồi về các mốc hỗ trợ để mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.