OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tuần sau USDJPY có thể sẽ giảm về vùng 127.1. Chúng ta có thể chờ sóng điều chỉnh để có entry đẹp và tỷ lệ risk:reward cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.