hailnforex

USDJPY Chờ buy ở hỗ trợ mạnh

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY chờ mua ở vùng giá 107.5 với tín hiệu đánh lên ở D và H4

Bình luận