NguyenThang33

Usd/Jpy - Giá sẽ kiểm tra lại mốc mục tiêu trên khung giá tuân

FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Thành thật mà nói tôi đã không mong đợi giá của cặp sẽ di chuyển được như phân tích. USDJPY sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Chúng ta sẽ vượt qua mức 114 và tiếp tục đi lên không? Thời gian sẽ trả lời. Nếu vậy, điều này thường sẽ tốt cho cổ phiếu và tiêu cực đối với kim loại. Với tốc độ tăng (hiện nay?), Điều này chỉ có vẻ như nó sẽ tiếp tục diễn ra. Rất nhiều yếu tố xoáy xung quanh BOJ, biến động chính trị, lãi suất và mức nợ của Mỹ và nhiều yếu tố khác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.