URIFX

USDJPY: #Canh bán

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá break channel bull khá nhầy nhụa bằng 1 đợt giảm mạnh. Giá đang hồi về mức R:R hấp dẫn. Đây là cơ hội bán wave tiếp theo.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.