URIFX

USDJPY: #Canh bán

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá break channel bull khá nhầy nhụa bằng 1 đợt giảm mạnh. Giá đang hồi về mức R:R hấp dẫn. Đây là cơ hội bán wave tiếp theo.
Giao dịch đang hoạt động