OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mô hình Rising Wedge cũng đang dần hình thành trên H4.
Trên H1 hôm qua cũng có 1 cú Break khỏi mô hình, nhưng lại Pull back quá sâu lên trên về vùng Hỗ trợ.
Tạm thời điều chỉnh biên dưới của mô hình. Nếu giá phá lên trên biên trên, xem như mô hình thất bại.
Để tăng tính xác suất, không chỉ 1 điều kiện cần : " Break out", mà cần điều kiện đủ: " Pull back" để vào lệnh theo mô hình.
Mục tiêu giá là biên độ lớn nhất của mô hình, tính từ Breakout Point
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.