OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Biểu đồ H4: Cấu trúc giảm đã bị phá, mẫu hình vai đầu vai ngược đang đc triển khai, mua giá hiện tại, cắt lỗ 113.730, mục tiêu 114.530
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.