Cowboyyy

USDJPY - Sáng dậy đã thấy R2

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Phân vân có nên chốt ở R4
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu