Cowboyyy

USDJPY - Sáng dậy đã thấy R2

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Phân vân có nên chốt ở R4
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.