mmfxtrading

[MUA] USDJPY : Target 106.450, Stoploss: 105.845

Giá lên
mmfxtrading Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trên khung H2:
  • Hình thành đáy cao hơn với morning star formation
  • Trend line bị phá vỡ
  • 106.000 Support mạnh
  • Nến đóng cửa trên 0.786 Fibonacci
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stopout -23 PIPS

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.