NamHenry

Cặp Tiền: USD/JPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tham Khảo: Mua vào (buy) tại khung H4.
Dừng lỗ tuyệt đối nếu giá phá qua: 111.420
vùng giá kì vọng đạt được: 113.7
Giao dịch đang hoạt động: có thể cân nhắc mua vào tại thời điểm hiện tại và giữ lệnh của mình đến vùng giá kì vọng 113.7