NgocHaiPearlie

USDJPY - Dự đoán giá sẽ chạy như thế.

Giá lên
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
NFP chưa biết tốt hay xấu, xu hướng tăng điều chỉnh đang được xác nhận, kỳ vọng hồi lại và tiếp tục tăng.
Bình luận:
bật tăng trở lại vùng 106.2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.