FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trên khung h1 USDJPY đã đóng cửa dưới support ngày đồng thời tạo mô hình flag pattern - là 1 mô hình pullback trong trend có tỷ lệ chính xác cao. Short USDJPY target như trên biểu đồ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.