mayquanxi

JPY đang mạnh hơn so với rổ các đồng tiền khác

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp UJ có thể sẽ được hỗ trợ tại fib 38.2, nhưng đó chỉ là điều chỉnh một chút sau khi cặp này giảm mạnh từ đỉnh, và có thể hình thành vai phai trước khi đi xuống sâu hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.