NgocHaiPearlie

USDJPY - Kỳ vọng tăng lên 111.0

FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Dự báo xu hướng USDJPY có thể tăng lên 111.0 sau khi các tin tức về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được thông qua.
Chiến lược giao dịch như trên hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.