SonPriceAction

USDJPY canh sell

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Bức tranh đã quá rõ ràng, canh sell USDJPY khi giá về vùng màu xanh hoặc có các dấu hiệu kết thúc sóng hồi trên h4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.