antran93

Long USDJPY in H1 timeframe

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Giá chạm kênh giá dưới
- Chạm band dưới của bollinger band
- RSI oversold
- Xuất hiện shrinking candle
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.