DatTong

USDJPY, H4

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Xu hướng hiện tại đang đi lên.
Tuy nhiên, giá đã phá vỡ trendline.
Chờ giá hồi, quay lại test cản, có tín hiệu--> BÁN
Đã hủy lệnh:
No signal !
Bình luận:
the price moves to take profit ! :(

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.